WYZNAWCY TEORII

Wyznawcy teorii katharsis opierają się na klasycznej koncepcji psychoanalitycznej redukowania popędów za pośrednictwem wyobra­źni: fantazja staje się zastępczą formą realizacji pożądanych zachowań czy osiągnięcia celów. Stwarza namiastkę poczucia zaspokojenia i zmniejsza popędy agresywne. Oglądanie scen zadawania obrażeń innym ma powodować u widzów zredukowanie agresywnych popę­dów. Prezentacja przemocy w telewizji stwarza agresywnym dzieciom i ludziom młodym możność psychicznego rozładowania agresywnych impulsów i zaspokojenia fantazji w społecznie dopuszczalnej formie.Orędownicy\ teorii powstrzymania przytaczają następujące argu­menty: przedstawianie przemocy w telewizji wywołuje u widzów zahamowania psychiczne, a co za tym idzie zanik zachowań agresyw­nych, a także fantazje na temat tego, jak zadają oni obrażenia innym, a zwłaszcza osobom, które kiedyś ich samych zraniły fizycznie czy psychicznie. Fantazje te wzbudzają strach, poczucie winy i obawę przed możliwym odwetem. Owo poczucie winy i lęk prowadzą do powstrzymania wrogich i nieprzyjaznych uczuć i stłumienia agresyw­nych skłonności.