Wyjazdy i wycieczki szkolne
Młode pokolenie jest zafascynowane wyjazdami organizowanymi ze strony placówki oświatowej, jaką jest szkoła. Wycieczki szkolne, to nie tylko jednodniowe, bądź kilkudniowe wyjazdy w celu zwiedzania nowego regionu, czy w celu rekreacji na przykład nad wodą. Wycieczki szkolne obejmują także wyjazdy na obozy wędrowne, biwaki, spływy. Wszystkie wyjazdy i wycieczki szkolne są dostosowane wiekowo do poziomu uczniów. Oprócz powyższych mogą to być jeszcze wyjazdy na konkursy, turnieje, zloty. A także na wyjazdy wycieczkowe związane na przykład z realizacją treści dydaktycznych, czyli na tak zwane zielone szkoły. Każdy wyjazd i wszystkie wycieczki szkolne muszą być dogłębnie przeanalizowane i przemyślane. Dobra organizacja wycieczki, to bezpieczna wycieczka. Wycieczki szkolne muszą również posiadać jakiś cel poznawczy, który jest dostosowany do charakteru wycieczki, gdyż nie może to być wyjazd nie wiadomo gdzie i po co. Podczas wyjazdu oprócz celu dydaktycznego realizowany jest również cel wychowawczy, jak i cel rekreacyjny.