Zarówno na świecie ja ki w naszym kraju są takie miejsca gdzie czas się zatrzymał? u nas na pewno jest to Podlasie. Jest ciche i magiczne. Przepięknie kwitną sady, słychać klekot bocianów a stare malowane chaty zachwycają swym wyglądem. Jest to miejsce jakby przeniesione w czasie ? można oderwać się tu od miejskiego gwaru i pośpiechu ? tu czas inaczej płynie.
Niedaleko Białegostoku jest magiczna wioska: domy kryte strzechą, spichlerze i wiatraki a także przysiółek, w jakim niegdyś mieszkała drobniejsza szlachta. Jest to Białostockie Muzeum Wsi.
Warto tu przyjechać, przejść się po tej pięknej wsi i zagłębić w atmosferę z tamtych czasów a także posmakować regionalnych przysmaków w karczmie na skraju wsi.
Tuz za rogatkami Tykocina, miasta królewskiego umiejscowiona jest bardzo urokliwa wieś Kiermusy. To tutaj niegdyś przebiegała granica między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. W tym miejscu możemy spotkać żubry, które żyją sobie spokojnie na wygrodzonym specjalnie dla nich terenie.
Następne magiczne miejsce na Podlasiu to Pentowo, czyli Europejska Wioska Bociania. Po huraganie, jaki miała miejsce w 1992 roku przybyło połamanych drzew a na nic właśnie z roku na rok coraz więcej tych pięknych ptaków zakłada swoje gniazda?