Światowa Organizacja Turystyki zajmuje się wszystkimi najważniejszymi sprawami, które kojarzone powinny być w pierwszej kolejności z branżą turystyczną. Turystyka jest coraz pojemniejszą gałęzią, która składa się z wielu pojęć. Jednym z tych pojęć jest na pewno ruch turystyczny. Oficjalna definicja tego pojęcia mówi, że są to czasowe migracje poza miejsce zamieszkania. Mają one miejsce z powodu różnych motywów, są spowodowane różnymi potrzebami. Ruch turystyczny posiada też charakterystyczne cechy. Mowa jest w tym przypadku o wielkości, rozmieszczeniu przestrzennym, rytmie czasowym oraz strukturze. Światowa Organizacja Turystyki zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju statystyk. Monitoruje ona na przykład wielkość przychodów turystycznych. W tym przypadku kwoty są liczone już w miliardach dolarów. Badane są także motywy podróżowania. Obecnie ponad połowa wyjazdów według tych statystyk jest organizowana z powodu chęci wypoczynku. W dalszej kolejności wyjeżdżamy poza miejsce zamieszkania w celu odwiedzenia rodziny, odwiedzenia miejsc związanych z naszą religią.