PROGRAMY NACECHOWANE AGRESJĄ

Zwolennicy teorii katharsis i powstrzymania przy­znają, że programy telewizyjne nacechowane agresją mogą powodo­wać u pewnej niewielkiej części dzieci i młodzieży skłonność do stosowania przemocy. Zaznaczają jednak, że takie gwałtowne zaha­mowania czy „nadreagowanie” wynikają z zaburzeń osobowości i wyjątkowo niekorzystnych układów w środowisku społecznym.W 1971 r. Seymour Feshbach i Robert D. Singer [44] prze­prowadzili ważny eksperyment, który miał zweryfikować teorię po­wstrzymania. W siedmiu internatach w Południowej Kalifornii i w Nowym Yorku grupa eksperymentalna i grupa kontrolna (ogółem 395 osób) oglądały przez sześć tygodni program telewizyjny. Grupa eksperymentalna musiała oglądać przez minimum sześć godzin w ty­godniu program o treściach agresywnych, a grupa kontrolna program neutralny. Uczestnicy eksperymentu mogli oglądać telewizję w dowol­nym wymiarze, ale tylko ten program, który został dla nich przygoto­wany. Po sześciu tygodniach nauczyciele i pracownicy socjalni ocenili zachowanie uczestników eksperymentu za pomocą specjalnej skali.