MASOWE ŚRODKI

Środki masowego przekazu mogą więc powodować długotrwałe zmiany postaw społecznych, zarówno u jednostek, jak i w całym społeczeństwie; w takiej aspołecznej atmosferze poszczególne osoby uczą się zachowań przestępczych, które mogą urzeczywistnić się przy różnych okazjach. Poszukuje się również sposobu, aby dowieść eksperymentalnie, że przedstawianie przemocy w mediach prowadzi do spadku emocji i tendencji do zachowań agresywnych poprzez utożsamianie się widza z prezentowaną przemocą (teoria katharsis) albo też próbuje się udowodnić, że wpływa ono hamująco na ujawnianie się agresywnych . emocji i tendencji (teoria powstrzymania). Zwolennicy teorii katharsis argumentują w sposób następujący: widz rzutuje własne, nawet nieuświadamiane problemy na treść programu telewizyjnego; stwarza mu to możliwość wyrażenia czy też przekazania nurtujących go spraw. Agresywne fantazje stają się namiastką rzeczywistej agresji wobec innych, gdy wewnętrzna obawa czy też strach przed odwetem z zew­nątrz uniemożliwia taką agresję. Dzieci i młodzi o niskiej inteligencji mają ograniczoną zdolność wyobraźni. Telewizja, komiksy i filmy stają się dla nich źródłem fantazji kryminalnych, których sami nie są w stanie wytworzyć.