Nasza polska narodowość i cała kultura oparta jest na chrześcijaństwie. Jak mocno to chrześcijaństwo wrosło także w nasz polski krajobraz ukazuje, co najmniej kilka miejscowości, które w nazwie mają Kalwarię (górę, na której został ukrzyżowany Jezus Chrystus?. Co roku w Wielkim Poście odprawiane są tu Drogi Krzyżowe z udziałem wiernych odgrywających główne postaci z tego najważniejszego dla chrześcijaństwa wydarzenia? Najbardziej znane w kraju Kalwarie to:
1. Kalwaria Zebrzydowska ? położona na południu naszego kraju; zespół kościołów, który tu powstał został zainicjowany przez Michała Zebrzydowskiego już na początku XVII wieku; opiekę nad całą Drogą Krzyżową sprawowali zakon bernardynów, którym ufundował także klasztor.
2. Kalwaria Pacławska ? leży na południowym wschodzie Polski; jest tu w przyklasztornym kościele obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej uratowany z Kamieńca Podolskiego, który został zniszczony przez najazd turecki. Na stokach tutejszego wzniesienia i w dolinie Wiaru rozmieszczone są kaplice Drogi Krzyżowej?
3. Wambierzyce ? leżą w województwie dolnośląskim; jest wspaniałą barokowa bazylika z najcenniejszym jej klejnotem, czyli figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIX wieku; w koło Wambierzyc na pobliskich wzgórzach rozsianych jest około 150 krzyży, kapliczek i figur kalwaryjskich, w tym kaplice z poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej.