Czym są uprawnienie TANDEM?

Każdy skoczek spadochronowy, który ubiega się o uprawnienie TANDEM musi obowiązkowo posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego oraz ważne uprawnieniem klasy wyszkolenia (D). Ponadto powinien mieć odbyte minimum tysiąc skoków i to na różnych typach spadochronów, których łączny czas swobodnego spadania powinien być większy niż osiem godzin. Kolejną kwestią jest ukończyć 21 rok życia. Dopiero teraz możemy sami organizować skoki tandemowe, np w aeroklubie.

Czym są uprawnienie instruktora INS(TANDEM)?
Gdy już otrzymaliśmy uprawnienia na skoki w tandemie, możemy zacząć ubiegać się o uprawnienia instruktorskie. Aby je otrzymać musimy łącznie spełnić poniższe wymagania. Posiadania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego oraz ważne uprawnienie instruktora INS albo uprawnieniem instruktora INS(SL), ewentualnie uprawnieniem instruktora INS(AFF) ale wraz z ważnym uprawnieniem TANDEM. Dodatkowo musimy mieć wykonane co najmniej 1.500 skoków, w tym co najmniej 500 w tandemie.