ogłoszenie

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLU

W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa tymczasowo zawieszono działanie placówek oświatowych w całym kraju. Od 12 do 25 marca zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nie będą prowadzone. 12 i 13 marca w szkołach i przedszkolach prowadzone będą działania opiekuńcze, a od poniedziałku (16.03) wychowankowie nie przychodzą do placówek.

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym rodzicom przysługuje 14 – dniowy zasiłek opiekuńczy. Aby wnioskować o zasiłek należy być objętym ubezpieczeniem chorobowym. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do ogólnego limitu przysługującego na opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie https://www.zus.pl/ .

Rodzicu! Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz zapoznanie się z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia: https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/ .