zajęcia dodatkowe

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

29 stycznia 2021

Na zajęciach TUS zawsze jest świetna zabawa! Oprócz tego dzieci rozwijają różne kompetencje. Pracujemy nad umiejętnościami: słuchania, wykonywania poleceń, współpracy, czekania na swoją kolej, wyrażania swojego zdania, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozmowy, zabawy, przegrywania i wygrywania, wzmacniamy pewność siebie i kształtujemy pozytywną samoocenę.