konkurs

RODZINNY KONKURS TECHNICZNY „NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MARZANNA”

7 marca 2021

1. CELE KONKURSU:

– pobudzanie aktywności twórczych,

– integracja rodzinna,

-propagowanie polskich tradycji ludowych

2. REGULAMIN KONKURSU:

– Konkurs skierowany jest do dzieci z grup „Misie” i „Słoneczka” oraz ich rodzin

– zadaniem jest wykonanie kukły MARZANNY z dowolnych materiałów

– każda rodzina może zgłosić do konkursu 1 pracę, która musi być podpisana

– prace przechodzą na własność organizatora

3. KRYTERIA OCENY PRAC:

– zgodność pracy z tematem

– pomysłowość i oryginalność

– estetyka wykonania pracy

– powołana komisja wybierze 3 najpiękniejsze prace

4. Zwycięzcy otrzymają nagrody natomiast wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki.

5. Prace należy składać do dnia 16.03.2021 do wychowawców grup.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.03.2021 podczas uroczystego przywitania Pani Wiosny.

Organizatorzy konkursu:

Agata Olas

Katarzyna Stępień

Zachęcamy do brania udziału w konkursie!