Ramowy plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinyZajęcia dnia
7:00-8:30ZBIORÓWKA Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ. Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy swobodne – m.in. stolikowe, konstrukcyjne. Czynności organizacyjno-porządkowe.
8:30-9:00Śniadanie – wspólnie z grupą żłobkową
9:00 – 10:00Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Zabawy swobodne.

Czynności organizacyjno-porządkowe.
10:00 – 10:10II śniadanie
10:10 – 11:30Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. Swobodna aktywność dzieci. Zajęcia ruchowe w sali. Czynności organizacyjno-porządkowe.
11:30 – 12:00Obiad
12:00 – 14:00Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki. Swobodna aktywność dzieci. Zajęcia ruchowe w sali. Czynności organizacyjno-porządkowe.
14:00– 14:15Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:45Podwieczorek – wspólnie z grupą żłobkową
14:45 – 17:00ZBIORÓWKA Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ. Zabawy swobodne – m.in. stolikowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.