SimaRe

NABÓR DO GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

8 października 2019

Artystyczne Niepubliczne Przedszkole SimaRe “Edukacja przez Sztukę” prowadzi nabór do Grupy Terapeutycznej dla dzieci autystycznych.

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym dziecko traktowane jest podmiotowo i dla każdego, w zależności od potrzeb opracowujemy indywidualny program terapeutyczny oraz dobieramy odpowiednie techniki terapii. Pracę w naszej grupie opieramy na zasadach behawioryzmu.

Oferujemy bogatą ofertę zajęć, a ponadto planujemy wdrożyć Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych jako wspomagający i alternatywny sposób porozumiewania się.

Zapewniamy także przyjazne środowisko rówieśnicze poprzez integrację z dziećmi z innych grup przedszkolnych (wspólne wyjścia, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych i wydarzeniach na terenie przedszkola). Dysponujemy odpowiednimi narzędziami terapeutycznymi oraz pomocami dydaktycznymi. Zapraszamy do kontaktu.