Metody pracy

Metoda Batii Strauss

Twórczyni metody opracowała świetny sposób aby przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną oraz by rozwijać w nich umiejętność uważnego słuchania i rozumienia utworów. Metoda łączy ze sobą wiele elementów, między innymi: pantomimę, dramę, grę na instrumentach, taniec i różne formy plastyczne. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci mogą w sposób świadomy i radosny odbierać dzieła muzyczne oraz uczestniczyć we wspólnocie tworzenia.

Metoda Weroniki Sherborne

Metoda wspomaga rozwój dzieci, poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach ruchowych. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci mają szansę rozwinąć koordynację wzrokowo – ruchową, odnaleźć się w otoczeniu fizycznym oraz współdziałać z rówieśnikami. Dzięki swobodnemu i spontanicznemu ruchowi podopieczni przedszkola mogą wyrażać swoje emocje.

Instrumentarium Orffa

Dzięki wykorzystaniu różnych instrumentów, dzieci rozwijają muzykalność, poczucie rytmu oraz kreatywność. Zajęcia wyzwalają wyobraźnię oraz ekspresję osobowości dzieci. Uwrażliwiają również dzieci na piękno muzyki i ruchu, co pozwala im czerpać więcej radości z obcowania ze sztuką.

Metoda dobrego startu

Opracowana przez Martę Bogdanowicz. Głównym celem metody jest zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Dzięki zajęciom opartym o tę metodę, dzieci rozwijają wzrok, słuch, dotyk i ruch, oraz integrują te funkcje. Może ona pomóc dzieciom z trudnościami rozwojowymi, jednak często jest stosowana profilaktycznie, ponieważ sprzyja efektywnej nauce.