O nas

Witamy w przedszkolu SimaRe!

Nasze przedszkole powstało z pasji do sztuki i chęci rozwijania dziecięcych talentów artystycznych. Podczas zajęć stwarzamy dzieciom okazje do obcowania ze sztuką i wyrażanie swoich myśli i emocji poprzez różne jej formy. Rozbudzamy w przedszkolakach zainteresowanie światem kultury i nauki poprzez organizacje rozwijających zajęć i warsztatów. Dysponujemy również dużą salą sportową i studiem nagrań na sąsiadującej ulicy Sienkiewicza.

Stwarzamy dzieciom bezpieczną atmosferę i stosujemy wzmocnienia pomagając im budować pozytywną samoocenę i motywację. W pracy opiekunowie wykorzystują nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia terapeutyczne (takie jak rzutniki czy magiczny dywan). Przedszkolaki czas spędzają w przestronnych, wysokich i jasnych salach, w których odbywają się również zajęcia dodatkowe. Przez cały rok zapewniamy dzieciom aktywności na świeżym powietrzu. Przedszkole jest wyposażone w duży i nowoczesny plac zabaw, organizujemy również wyjazdy na działkę rekreacyjną w Kole. Podczas zabaw na dworze dzieci z różnych grup wiekowych mają szansę na bliższe zapoznanie się ze sobą, integrację i doskonalenie umiejętności społecznych.

Nasi podopieczni korzystają również z szerokiej oferty wycieczek oraz warsztatów poza terenem przedszkola. W zeszłym roku dzieci odwiedziły m.in. komisariat policji, straż pożarną, oraz nauczyły się przygotowywać pizzę i marcepan!

Rodzicom i opiekunom umożliwiamy aktywny udział w życiu przedszkola poprzez uczestnictwo w imprezach okolicznościowych i wydarzeniach na terenie przedszkola. Rodzice naszych najmłodszych wychowanków uczestniczą również w procesie adaptacji swoich pociech.

Posiłki spożywane są na osobnej stołówce, dzięki czemu dzieci uczą się zachowań związanych z jedzeniem w miejscu do tego przeznaczonym. Opiekunowie zapewniają dzieciom warunki do spożycia posiłków w bezpiecznej atmosferze oraz bez presji czasu.

Dysponujemy również osobną salą do zajęć indywidualnych, dzięki czemu nasi podopieczni mogą pracować z terapeutą w spokoju i skupieniu.

Oddział Terapeutyczny

Dużym atutem naszej placówki jest grupa terapeutyczna, w której oferujemy miejsca dzieciom z autyzmem. Sala grupy terapeutycznej pozbawiona jest dekoracji i elementów rozpraszających, aby stworzyć wychowankom komfortowe warunki i chronić ich przed nadmierną stymulacją. Każdemu dziecku zapewniamy indywidualny program terapeutyczny w zależności od potrzeb i możliwości. W pracy z dziećmi wykorzystujemy metody behawioralne. Dzieci, które nie porozumiewają się werbalnie uczą się komunikacji alternatywnej, dzięki czemu uzyskują możliwość informowania o własnych potrzebach. Mała liczebność grupy umożliwia nam efektywny kontakt z rodzicami oraz zaangażowanie ich w proces terapeutyczny.

Grupa terapeutyczna jest miejscem, w którym dzieci mają szansę zdobyć umiejętności niezbędne do funkcjonowania w większej grupie przedszkolnej. Nasi podopieczni uczestniczą również w zajęciach integracyjnych z innymi przedszkolakami.